Nytt


Vi vill öka ditt resultat. Vi vill
göra dina medarbetare gla-
dare, mer produktiva. Vi har
en enorm styrka, drivkraft,
och erfarenhet. Vi brinner av
arbetslust – vi tror att vi
båda kan tjäna på den.
Läs mer >>


   
  Nytt

Vi tror att framsteg och utveckling bottnar i individens egen lust till
personliga framsteg och utveckling. Därför fokuserar vi på individens
utveckling, att man trivs tillsammans med arbetskamrater och kunder.
Vi betonar vikten av ett positivt klimat med högt i tak där teamkänslan
är stark och ledningen tydlig.

Vår vision:
Vi tror på lusten att skapa och kreera. Vi tror på allas önskan att vara
delaktig i en organisation som växer och utvecklas. Vi tror att delad
glädje är dubbel glädje. Vi tror på learning by doing. Vi tror att lyckliga
företag är lönsamma företag. Vi får det att hända.

Vår affärsidé:
Vi maximerar resultat genom att mixa mjukt med hårt. Vi lyfter
individens roll, stärker medarbetarnas intresse och lojalitet, ökar
innovation och kreativitet och därmed införtjäningsmöjlighet.

    stäng 
   
  Nytt

Vi ser varje kund som unik. Liksom varje uppdrag. Därför har vi inga
standardlösningar att erbjuda. Vår verktygslåda är djup och bred,
erbjuder verktyg för både stora grepp och små justeringar.
Karaktäristiskt för ett uppdrag hos oss är att det vanligtvis utgörs
av hälften hårda och hälften mjuka värden.

Ett axplock ur vår verktygslåda:
Affärsplan, varumärkesplattform, marknadsplan, strategisk kundorien-
tering, försäljningsstrategi, kommunikationsplan, internkommunikation,
aktivitetsplan, Balanserat styrkort, kundorientering, teambuilding,
coaching, Insight, Open space, marknadsundersökning, strategiarbete,
projekt, projektledning, rådgivare, mentor, styrelsearbete.
Vi erbjuder våra tjänster som konsultinsatser, interims-
lösningar alternativt styrelseuppdrag.
    stäng 
   
  Nytt

Vi fokuserar på ökad försäljning, vi optimerar försäljnings- och mark-
nadsföringsinsatser. Vi motiverar medarbetarna så att alla hänger med
i utvecklingen, förmår tolka omvärlden och därmed vinna försprång.
Vi stärker varumärket så att vi bättre syns på marknaden.

Vi får med alla på banan genom att informera och kommunicera
externt och internt. Engagemang och insikt skapar affärsmannaskap.
Tydlig struktur och skarp målinriktning motiverar och engagerar.
Uppföljning och feedback skapar en positiv spiral som drar uppåt
och ger bättre affärer. Vi får det att hända.
 
    stäng 
   
  Nytt

Vi brukar göra arbetet i tre steg – insikt, samsyn och action.

1. Vad är bra idag, vad kan bli bättre, vem skall genomföra,
vem skall bli berörd, vilken målgrupp siktar vi mot.

2. Vad vill vi uppnå, vart vill vi, vilka är målen. Gärna i siffror
för bättre läsbarhet.

3. Vad behöver vi göra. Ofta blir svaret en mycket konkret
lista, en handlingsplan med budget- och tidsramar.
 
    stäng 


Följ oss gärna på LinkedIn!

Vi samarbetar med:

Konsulthuset Stratvise Stockholm
Strategic Advise AB
www.stratvise.se

Ledarskaparna
www.ledarskaparna.se

På Mixim finns ett antal erfarna strategi- och engagemangskonsulter
med bred praktisk och akademisk bakgrund och djup förankring
i näringslivet. Vi processleder i förändrings- och utvecklingsarbete
med annorlunda metoder där vi får det att hända!

Kontakta oss gärna!

AGNETA KULIN
+46 706 16 14 02
e-post

LENA ALERVALL
+46 702 24 00 18
e-post

stäng Nytt


Vi får företag som går bra att
gå bättre. Vi stärker nykunds-
försäljning och varumärkes-
kunskap. Vi minskar inifrån-
perspektivet, lyfter blicken
och höjer medvetenheten.
Läs mer >>

Nytt


Vi maximerar resultat genom
att mixa mjukt med hårt.
Genom att integrera mjuka
sidor med hårda gör vi mjuka
företag starkare och hårda
företag lite mjukare. Vi ökar
kontaktytorna. Fler affärer
helt enkelt. Läs mer >>Nytt


Vi lyfter individens roll,
stärker medarbetarnas
intresse och lojalitet,
ökar innovation, kreati-
vitet och intjäningsförmåga.
Det är svårt att genomföra
men vi har gjort det några
gånger, vi kan knepen och
metoderna för att komma
fram. Läs mer >>
Nytt

De finns hos ett antal företag och projekt. Vill du lämnar vi gärna referenser
till genomförda uppdrag. Helst vill vi träffa dig för ett förutsättningslöst samtal
runt maximering av utveckling, möjligheter och vinster.
mixim ab   Alingsåsvägen 20   443 35 Lerum